Liczba rozwodów z roku na rok rośnie. Niestety, koniec wspólnego życia często jest burzliwym i trudnym etapem. Małżonkowie spotykający się na sali sądowej rzadko pozostają w przyjacielskich relacjach. Znacznie częściej rozwód jest walką o swoje dobre imię, majątek i opiekę nad dziećmi. Osoby czujące się pokrzywdzone przez współmałżonka przeważnie decydują się na złożenie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie drugiej strony. Kiedy warto zdecydować się na ten krok?

Kiedy można wnioskować o rozwód z orzekaniem o winie?

W polskim prawie nie istnieje jednoznaczny spis kryteriów, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić, czy powód powinien wnosić o zakończenie małżeństwa z wyłącznej winy współmałżonka. Ocena sytuacji należy do rozwodzącej się osoby. Aby wniosek o rozwód z orzekaniem o winie został zaakceptowany, musi znaleźć się w nim stosowne uzasadnienie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy najczęściej pojawiają się: zdrada, przemoc fizyczna i psychiczna, uzależnienie od alkoholu czy hazardu, zaniedbywanie podstawowych potrzeb rodziny, porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu.

Konsekwencje

Pomyślny dla niewinnej strony wyrok wiąże się z możliwością ubiegania  się od byłego, winnego małżonka alimentów nie tylko na dziecko, ale również swoje potrzeby. Co ciekawe, alimenty mogą być przyznane nawet dożywotnio. Na korzyść osoby pokrzywdzonej jest rozpatrzona kwestia opieki nad dzieckiem i podziału majątku. Ponadto, obarczony winą współmałżonek zobowiązany jest do pokrycia kosztów sądowych.

Pomoc prawnicza

Walka o swoje prawa w sądzie jest  długotrwałym procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania, zarówno ze strony formalnej, jak i psychicznej. Nieocenioną pomocą podczas długiego postępowania będzie pomoc doświadczonego prawnika. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Author

Comments are closed.

Pin It https://carnivorous-plants.pl/taras-w-kazda-pogode-tajemnica-ogrzewaczy-gazowych/ https://eltying.com.pl/ogrzewacze-tarasowe-i-ogrodowe-twoje-ulubione-miejsce-przez-caly-rok/