W dzisiejszym tekście przyglądamy się zatorom płatniczym, często spotykanemu zjawisku w gospodarczej praktyce. Sprawdźmy, czym jest tytułowe zagadnienie i jaki jest mechanizm jego powstawania.

Finansowa puszka Pandory

Zatorem płatniczym nazywamy kumulujące się zadłużenie powstające pomiędzy kontrahentami. Jego cechą charakterystyczną jest efekt domina – jeden zator generuje kolejne. Niezrealizowanie płatności przez przedsiębiorcę może skutkować zaprzestaniem regulowania należności przez firmę, której miał on opłacić fakturę. „Nie zapłacę, bo nie mam. Mi też nie zapłacili” – to argument często słyszany przez pracowników firm windykacyjnych. Jest w tym wiele prawdy, bowiem większość zatorów płatniczych nie jest efektem nierzetelności kontrahenta (choć i tacy się zdarzają), ale raczej tego, że on sam ma problem z uzyskaniem należnych mu pieniędzy.

Przyczyny i rezultaty zatorów płatniczych

Oprócz nieotrzymania wpłaty od swojego klienta, wśród czynników powodujących opisywane zjawisko jest również kiepska kondycja finansowa płatnika i brak oszczędności, którymi mógłby zrekompensować zwłokę w płatności za wystawioną fakturę. Innym mechanizmem generującym zatory jest celowe kredytowanie się kosztem wierzyciela. Niskie odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach (aktualnie 11,5 % w sakli roku ) stymulują nierzetelnych kontrahentów do korzystania z takiego rozwiązania.

Zator może implikować problemy z utrzymaniem płynności finansowej, która ma bezcenne znaczenie z punktu widzenia rynkowej wiarygodności. Niedobór środków finansowych może rodzić rozmaite komplikacje, np. konieczność redukcji zatrudnienia, cięcie wydatków na inwestycje, brak możliwości aplikowania o zlecenia, w których jest wymagany wkład własny. Koszty mogą mieć także wymiar finansowy, w postaci odsetek od pożyczonego kapitału lub kosztów windykacyjnych i sądowych, kiedy w odzyskiwanie długu włączy się firma specjalistyczna, a sprawa nie zostanie załatwiona polubownie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – windykacja – Zapraszamy!

Author

Comments are closed.

Pin It https://carnivorous-plants.pl/taras-w-kazda-pogode-tajemnica-ogrzewaczy-gazowych/ https://eltying.com.pl/ogrzewacze-tarasowe-i-ogrodowe-twoje-ulubione-miejsce-przez-caly-rok/